Disclaimer

Het gebruik van informatie van deze website, onze adviezen per email of onze reacties op uw vragen, geschiedt geheel voor uw eigen risico.

De maker en eigenaar van deze site, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die u heeft geleden ten gevolge van het maken van een beslissing met betrekking tot het gebruik van tekst(en) en/of afbeeldingen op deze site.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook voor het kijken naar en gebruiken van onze site.

Wij doen onze uiterste best om de informatie zo accuraat mogelijk op de website te laten verschijnen. Er kunnen echter altijd fouten in blijven zitten. Houdt daar rekening mee. Houdt er ook rekening mee dat niet alle items up to date zouden kunnen zijn, of dat de site tijdelijk of definitief off-line kan zijn. Wij geven dus geen enkele garantie voor continuïteit.

De website bevat links naar andere World Wide Web-sites, direct dan wel via frames. Waar mogelijk zullen wij dergelijke links als zodanig herkenbaar maken. Dergelijke sites worden door derden verzorgd en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website.

 

Privacy statement

Je privacy is voor Bloem van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekend dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over jou te weten komen.

 

Ga naar onze privacy statement >

 

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen hebben omtrent de  privacy statement van Bloem Kinderopvang, neemt u dan contact op met Nicôle Lafeber of Sujatha Hoedeman via info@bloembreda.nl

 

 

Kinderopvang Bloem Breda

Breda Noord
Hoge Vucht, De Geren en De Waterdonken
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN Breda

Breda Oost
Brabantpark, Heusdenhout, Moleneind en Hoogeind
Epelenberg 4
4817 CM Breda

Contact Telefoon: 076 - 51 56 900 Volg ons op Facebook

Bloem Kinderopvang | Duurzaam kinderopvang Breda. kinderopvang, BSO en Peutertuin /VVE
Voor kinderopvang in de regio Breda oost, Brabantpark, Heusdenhout, Moleneind en Hoogeind.