Vergoedingen en toeslagen

Kinderopvangtoeslag

Via de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en kan aangevraagd worden door twee verdienende ouders/verzorgers of éénoudergezinnen.

Vergoeding peuteropvang

De gemeente Breda wil dat alle peuters naar een peuteropvang kunnen en dat dit dus voor alle gezinnen financieel haalbaar is. Daarom kunt u voor de peuteropvang een vergoeding aanvragen die afhangt van uw inkomen. Let op: deze regeling geldt niet voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

VVE-vergoeding

Komt uw kind in aanmerking voor VVE-opvang, dan krijgt u de kosten daarvoor volledig vergoed. Het consultatiebureau bepaalt of uw kind een VVE-indicatie krijgt.