Vergoedingen en toeslagen

Kinderopvangtoeslag

Via de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en kan aangevraagd worden door twee verdienende ouders/verzorgers of éénoudergezinnen.

Vergoeding peuteropvang

De gemeente Breda wil dat alle peuters naar een peuteropvang kunnen en dat dit dus voor alle gezinnen financieel haalbaar is. Daarom kunt u voor de peuteropvang (kinderen vanaf 2,5 jaar) een vergoeding aanvragen die afhankelijk is van uw inkomen. Let op: deze regeling geldt niet voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.