Wat is VVE/vroegschoolse opvang?

Bij kinderen die naar onze VVE-opvang komen proberen we ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Dit doen we door bepaalde ontwikkeling te stimuleren, aan de hand van de zogeheten ‘Piramidemethode’. Hierbij ligt de nadruk op een combinatie van spelen, werken en leren. Zo kunnen we ook snel ontdekken als er een bepaalde achterstand is bij een kind en kunnen we hier extra aandacht aan besteden.

Als het consultatiebureau signaleert dat uw kind extra stimulans nodig heeft, krijgt u van hen een VVE-indicatie. De kosten voor de VVE-opvang worden volledig door uw gemeente vergoed. De mentor van uw peuter zal dit indien nodig of gewenst met u bespreken.