Pedagogisch beleid

Hoe kijken we tegen kinderen aan, hoe gaan we bij Bloem met kinderen om en waarom doen we dat zo? U kunt het lezen in het pedagogisch beleid van Bloem Kinderopvang dat u hier kunt downloaden.

Vierogenprincipe

Daarnaast hanteren wij het vierogenprincipe. Een aantal regels die we hebben opgesteld om de veiligheid voor uw kind te kunnen garanderen. Hoe Bloem dit toepast kunt u hier downloaden.