Ziek zijn

Het welzijn van uw zoon/dochter is voor ons het allerbelangrijkste. Als kinderen niet lekker of ziek zijn, vinden ze het prettig om thuis bij hun mama en papa te zijn. Maar ziek worden gebeurt ook bij Bloem. Als uw kind zich niet lekker voelt, zich anders gedraagt dan anders, hangerig is of oplopende koorts heeft, brengen we u daarvan op de hoogte. Zodat u weet hoe het met uw kind gaat. Loopt de koorts op (39°C of meer) of schatten we in dat het echt te veel voor hem/haar is in de kinderopvang dan bellen we u (opnieuw) met de vraag om uw kind op te halen.

Besmettelijke kwalen

Kwalen als diarree en krentenbaard zijn zeer besmettelijk. In het geval dit soort kwalen heersen vragen we u om uw kind thuis te houden en daar te verzorgen en te vertroetelen. Heeft uw kind waterpokken en is er verder niet ziek van, dan mag uw kind lekker komen spelen. We vragen u dan om uw kind luchtige/lange kleding aan te trekken. Dit vanuit hygiënisch oogpunt. Maar ook om zo veel mogelijk te voorkomen dat het geïnfecteerd raakt. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar dit blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Medicijnen geven

Krijgt u incidenteel medicijnen van uw huisarts, dan kunt u deze meenemen naar Bloem. Als u ons machtigt (via een formulier) om de medicatie te geven, zullen wij er die dag zorg voor dragen. Bij aankomst kunt u een formulier invullen.

Bij Bloem geven we geen paracetamols. We willen u met klem vragen dit ook niet bij aanvang van de opvang aan uw kind te geven. We vinden het belangrijk dat we uw kind goed kunnen blijven zien en kunnen inschatten hoe het met uw kind gaat. Een paracetamol onderdrukt de symptomen.