Wat is VVE/vroegschoolse opvang?

Bij kinderen die naar onze VVE-opvang komen proberen we ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Dit doen we door bepaalde ontwikkeling te stimuleren, aan de hand van de zogeheten ‘Piramidemethode’. Hierbij ligt de nadruk op een combinatie van spelen, werken en leren. Zo kunnen we ook snel ontdekken of er een bepaalde achterstand is bij een kind en kunnen we hier extra aandacht aan besteden.

Als het consultatiebureau signaleert dat uw kind extra stimulans nodig heeft, krijgt u van hen een VVE-indicatie.
De Gemeente Breda heeft besloten dat vanaf 2021 de ouders die VVE afnemen van de 16 uur 8 uur zelf moeten betalen.  Zij betalen een uurtarief van €8,46. De overige kosten worden door de Gemeente betaald. Ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst, krijgen een tegemoetkoming via de Peuterregeling. (kostwinner)