Af- en Aanmelden

Heeft u een andere dag opvang nodig dan normaal, vraag dit dan aan via onze KOV Net ouderapp. Het liefst zo vroeg mogelijk, dan maken we misschien ook een andere ouder blij en helpen we elkaar.

Hoe werkt het af- en aanmelden, extra aanvragen en urenpotje?

Om het aan- en afmelden van dag(del)en en het gebruik van het urenpotje prettig te laten verlopen, hebben we wat afspraken gemaakt.

 • U kunt enkel aanvragen doen via de KOVNet ouder app. Heeft u geen logincode meer, dan mailen we die graag opnieuw.
 • U krijgt uiterlijk een week vooraf antwoord op uw verzoek. Eerder hebben we lastig zicht op de mogelijkheden.
 • Heeft u een 52 weken contract, dan mag u voor elke doordeweekse dag aanvragen doen.
 • Heeft u een 40 weken contract, dan mag u alleen in de 40 schoolgaande weken aanvragen doen.
 • Aanvragen kunnen alleen goedgekeurd worden mits er voldoende plaats beschikbaar is op de groep en er voldoende medewerkers aanwezig zijn.
 • Officiële nationale feestdagen, waarop wij gesloten zijn, komen niet in uw urenpotje terecht.
 • Een geaccepteerde aanvraag kan niet zomaar terug gedraaid worden want wellicht hebben wij een andere ouder al blij gemaakt met de door u afgemelde dag.
 • Dagen die niet zijn afgemeld voor 12:00 uur op de voorgaande dag komen te vervallen en kunnen niet geruild worden.
 • Elke afgemelde dag vervalt automatisch na 6 maanden.
 • Als (een deel van) uw contract stopt, dan vervalt ook het bijbehorende urenpotje.
 • De mogelijkheid van het urenpotje is een service die wij bieden. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.
 • Een extra dag kan worden afgenomen tegen het geldende tarief. Een extra dag wordt via de volgende maandfactuur in rekening gebracht en zal ook op het jaaroverzicht te vinden zijn. Een extra dag betreft opvang van 07.30 – 18.30 uur. Een extra halve dag betreft opvang van 7.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur.
 • Alle digitale ouderverzoeken worden door de planningsmedewerkers van Bloem Breda in behandeling genomen op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur. In de weekenden worden deze niet behandeld.
 • Deze service is kindgebonden. Een afgemelde dag kan niet voor een broertje of zusje worden gebruikt.