Vergoedingen en toeslagen

Kinderopvangtoeslag

Via de Belastingdienst kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en kan aangevraagd worden door twee verdienende ouders/verzorgers of éénoudergezinnen.

 
NIEUW: Bereken hier jullie persoonlijke eigen bijdrage op basis van de huidige tarieven en KOT bijdragen van de Belastingdienst;