Ruildagen

Heeft u een andere dag opvang nodig dan normaal, vraag dan een ‘ruildag’ aan. Doe dit via de ouderlogin. Het liefst zo vroeg mogelijk, dan maken we misschien ook een andere ouder blij met een ruildag en helpen we elkaar.

Hoe werkt het ruilen?

Om het ruilen prettig te laten verlopen, hebben we wat afspraken gemaakt.

 • U kunt de ruildagen enkel aanvragen via de ouderlogin. Heeft u geen logincode meer, dan mailen we die graag opnieuw.
 • U krijgt uiterlijk een week vooraf antwoord op het ruilverzoek. Eerder hebben we lastig zicht op de mogelijkheden.
 • U krijgt 6 ruildagen op jaarbasis.
 • Heeft u 52 weken afgenomen, dan kunt u het hele jaar ruilen.
 • Heeft u 40 weken afgenomen, dan kunt u alleen ruilen in de 40 schoolweken.
 • Ruildagen kunnen worden toegekend, mits de bezetting het toelaat.
 • Ruildagen worden in behandeling genomen als u een duidelijke datum aangeeft waar u naartoe wilt ruilen.
 • Feestdagen kunnen geruild worden
 • Een toegezegde ruildag kan niet zomaar terug geruild worden. Want wellicht hebben we een andere ouder al blij gemaakt met een ruildag van uw oude dag.
 • Dagen die niet zijn afgemeld voor 12:00u (voorgaande dag) komen te vervallen en kunnen niet geruild worden.
 • De te ruilen dag moet qua uren gelijk zijn. Wilt u ruilen naar een woensdagmiddag dan worden extra uren in rekening gebracht.

Een NSO-dag (naschoolse opvang) kunt u niet ruilen naar vakantiedagen.