Pedagogisch beleid

Hoe kijken we tegen kinderen aan, hoe gaan we bij Bloem met kinderen om en waarom doen we dat zo? U kunt het lezen in het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang van Bloem dat u hier kunt downloaden.

Vierogenprincipe

Daarnaast hanteren wij het vierogenprincipe. Een basis voor veiligheid. Hoe Bloem dit toepast kunt u hier downloaden.