Omgang met de ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders goed weten hoe het reilt en zeilt bij Bloem en hoe het er gaat met hun kind. Hier leest u hoe we dat doen bij Bloem.

Intakegesprek

Na uw inschrijving nodigen we u met uw kind uit voor een intakegesprek bij Bloem. Wat is onze werkwijze en wat zijn úw wensen? En hoe gaat het met uw kind en zijn er nog specifieke dingen die we moeten weten?

Soms is het prettig als uw kind kan wennen bij Bloem. Naar wens spreken we dit samen af. Ook hoort u wie de mentor wordt van uw kind. Elk kind heeft zijn eigen mentor, die de algehele ontwikkeling van het kind in de gaten in de gaten houdt.

Persoonlijke communicatie

Wij houden ervan persoonlijk met elkaar om te gaan. Brengt of haalt u uw kind dan nemen we de tijd voor u. Zo blijft onze opvang goed aansluiten bij uw manier van opvoeden. Wij denken graag (zo flexibel mogelijk) mee in de opvang van uw kind.

Bij de BSO evalueren we jaarlijks met de kinderen hoe het met hen gaat. Dit verslagje gaat mee naar huis voor u als ouder om te lezen. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, dan bent u van harte welkom voor een gesprekje.

Heeft u al eerder behoefte aan een (extra) gesprek dan kunnen we hier natuurlijk altijd een afspraak voor maken.

Ook maken wij vaak foto’s van de kinderen zodat u ziet wat ze allemaal bij ons doen. Die van uw kind zijn digitaal beschikbaar, maar alleen voor u. (Mochten we deze voor promotionele doeleinden willen gebruiken dan vragen we eerst uw toestemming.)

De nieuwsbrief van Bloem

De laatste weetjes van Bloem Kinderopvang krijgt u in ons Bloemblaadje; onze periodieke digitale nieuwsbrief voor ouders. We delen hierin ook graag hoe u thuis aandacht kunt schenken aan de verschillende thema’s die we hebben.

Contactgegevens

Zo kunt u het beste contact met ons opnemen:

Postadres:
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN Breda
info@bloembreda.nl

Locatie Breda Oost
Epelenberg 4
4817 CM Breda
T 076 515 69 00

Locatie Breda Noord
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN Breda
T 076 303 05 53